Home / Scheidsrechters Nieuws / Tijdstrafregeling

Tijdstrafregeling

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De
scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen. Tijdstraf kan niet worden
opgelegd aan teams die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal.

 1. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de JO13
  categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten.
  andere straf uitgesproken kan worden.
 2. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de
  scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie
  tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de
  speler het speelveld weer betreden.
 3. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten
  het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de
  scheidsrechter aan te geven gebied.
 4. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de
  tijdstraf stil.
 5. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste
  waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler
  een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is
  opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 6. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.
 7. Indien aan de aanvoerder van een team tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende
  de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting
  aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.
 8. Indien een wisselspeler een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.
 9. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats
  als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het
  aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
 10. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt,
  dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te
  ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd,
  wordt hem de rest kwijtgescholden.
 11. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd
  wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent
  dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de
  betreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de
  wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler
  niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.
 12. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de
  wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken
  van de wedstrijd.
 13. Indien de wedstrijd verlengd wordt moet de speler het resterende gedeelte van de tijdstraf nog in
  de verlenging ondergaan.
 14. Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de
  strafschoppenserie, mogen wel aan de strafschoppenserie deelnemen.
 15. Krijgt een speler rechtstreeks rood, dan is de speler voor de rest van de wedstrijd
  uitgesloten. Voor de volgende wedstrijd heeft dit geen gevolgen.