Home / Nieuws van de SHO

Nieuws van de SHO

Workshop bij ATC ’65 een groot succes

Meer dan 10 nieuwe scheidsrechters! Woensdagavond heeft de SHO (Scheidsrechtersvereniging Hengelo en Omstreken) een workshop pupillenscheidsrechter gehouden bij ATC. Onder de bezielende leiding van Jan Everlo (SHO) hebben 20 deelnemers in de leeftijd van 14 tot 40 jaar de de fijne kneepjes van het scheidsrechtersvlak gepresenteerd gekregen. Eerst in theorie, hoe fluit je nu en welke gebaren maak je in ...

Read More »

SHO informatie

Geachte leden, Vanaf 1 oktober is er geen dinsdagavond training meer. We gaan over naar een keer trainen per week. De keuze is gevallen op donderdag avond. Woensdag is niet haalbaar omdat de rugby dan in grote getale op het veld aanwezig is. Ook de kleedkamers zitten dan vol. Hier zijn in het verleden ook afspraken over gemaakt. Activiteiten kalender ...

Read More »

Jubilerende scheidsrechtersvereniging profiteert van ‘Björn Kuiperseffect’

Scheidsrechtersvereniging Hengelo en Omstreken (SHO) vierde zaterdag het 75-jarig bestaan. Na een moeilijke periode zit de vereniging weer in de lift. Jong talent breekt door. Mede dankzij het ‘Björn Kuipers-effect’. Als scheidsrechter moet je een dikke huid hebben. Dat is wat SHO-voorzitter Jan Everlo aspirant-scheidsrechters tijdens hun opleiding altijd voorhoudt. „Als je niet tegen kritiek kunt, moet je er niet ...

Read More »

Geslaagde feestavond in ‘t Vöggelhoes

Op 22 juni vond de jubileum feestavond plaat bij ‘t Vöggelhoes. Deze avond werd door veel leden bezocht en er werd een mooi feest van gemaakt. Het bestuur ontving 2 nieuwe Sonos boxen die gebruikt kunnen worden voor het afspelen van muziek in de kantine. Aan het einde kreeg elk lid een geschenk van de SHO in de vorm van ...

Read More »

Promoties binnen de SHO

De SHO is verheugd u te melden dat 9 van onze leden komend seizoen een klasse hoger mogen fluiten. Wij wensen deze scheidsrechters en al onze andere scheidsrechters die zich gehandhaafd hebben veel succes het komende seizoen. Voor de gedegradeerden kunnen wij alleen maar zeggen kop op en door en blijf genieten van je hobby! Hieronder een overzicht van de ...

Read More »

Geslaagde verenigingsscheidsrechter cursus

Op maandag 17 juni vond de laatste bijeenkomst van de verenigingsscheidsrechter cursus plaats bij de SHO. De cursus vond op 4 avonden plaats in de kantine van de SHO. Hier leerde de clubscheidsrechters de kneepjes van het vak. Op de laatste avond werd er afgesloten met een spelregeltoets 10 vragen, waarvan er 6 goed moesten zijn. De hele groep slaagde ...

Read More »

Nieuwtjes

Heb jij ook nieuwtjes die het vermelden waard zijn? Mail dan naar mij, Mick Landman: micklandman@live.nl Jouw stukje wordt bekeken en in veel gevallen ook geplaatst. De redactie houdt zich wel het recht voor om de aangeleverde tekst te wijzigen en in sommige gevallen niet te plaatsen. Daar is immers de redactie ook voor. Dus hopelijk weten jullie mijn mailadres ...

Read More »

Ons 75-jarig jubileumfeest

De Jubileumcommissie is samen met het bestuur volop bezig alle voorbereidingen te treffen voor haar 75-jarig jubileum dat wordt gehouden op zaterdag 22 juni 2019. De leden krijgen hierover een persoonlijke uitnodiging per mail. Op die bewuste feestdag zal in het begin stil gestaan worden bij de SHO-leden die de vereniging zijn ontvallen. ’s Middags om 16.00 uur is er ...

Read More »

Zeer prettige JALV

Eind april had de SHO zijn jaarlijkse jaarvergadering (J.A.L.V.). Deze verliep op een zeer prettige manier.  Aan alle aandachtspunten die het bestuur een jaar eerder ten doel had gesteld, werd een positief vervolg aan gegeven. Voor het komende jaar wordt dan ook hoopgevend naar uitgekeken.

Read More »

Spelregelwedstrijd COVS district Oost

Op vrijdag 5 april ging een kleine delegatie naar de spelregelwedstrijd voor scheidsrechtersverenigingen (COVS-teams) en deze wedstrijd werd georganiseerd door COVS district Oost en gehouden in Apeldoorn. Het spelregelteam van de SHO bestond uit Denise Kappert, Anthony Koetsier en Mart Keizers. Als begeleiders gingen mee Frans Assink (chauffeur en fotograaf) en Jan Everlo (namens het bestuur). Na de nodige ronden ...

Read More »