Home / Historie

Historie

Omstreeks 1944 ontstond er onder de Hengelose scheidsrechters een grote behoefte om een eigen scheidsrechtersvereniging op te richten.   Nadat verschillende Hengelose scheidsrechters een en ander met elkaar overlegd en doorgesproken hadden, werd in samenwerking met het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken, waar de toenmalige Hengelose Scheidsrechters lid van waren, besloten om een oprichtingsvergadering uit te schrijven tot oprichting van de SHO   Deze oprichtingsvergadering werd gehouden op 27 april 1944 in hotel National aan de Burgemeester Jansenstraat te Hengelo (o) De notulen van deze vergadering en van de daarop volgende bestuurs-en jaarvergadering zijn nog steeds bewaard gebleven.   Ook de eerste ledenlijst is nog in ons bezit.