Home / Jaarvergadering

Jaarvergadering

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Uiterlijk twee weken voor de vergadering kun je op deze plek op deze website de agenda en overige vergaderstukken downloaden. De volgende jaarvergadering is op 23 november 2019.