Home / Spelregelwedstrijden SHO Clubhuis

Spelregelwedstrijden SHO Clubhuis

Iedereen die op de donderdag of dinsdag avond traint en/of in de kantine komt kan meedingen naar de wisselbokaal en een waardebon van € 25,00

De spelregelwedstrijden worden gehouden op de 1e donderdag van de maand en bestaan uit 10 schriftelijke vragen per ronde.

De spelregelwedstrijden worden gehouden van september t/m juni.

Daarnaast bestaat  er de mogelijkheid om op elke dinsdag daaropvolgend de vragen nog te beantwoorden en in te leveren bij de trainer van de dinsdagavond groep.

De spelregels worden op de donderdagen nadat ze zijn nagekeken besproken. Het doel is om de kennis van de spelregels te vergroten.

De puntentelling : heel simpel, voor iedere vraag 1 punt

In september 2019 vindt er een finale plaats onder de 4 hoogst geklasseerde deelnemers die op een nader te bepalen datum met z’n vieren uitmaken wie de spelregelkampioen wordt van het jaar 2018/2019.

De opzet van de avond en de samenstelling van de vragen tijdens de finaleronde worden nog verder uitgewerkt. Samenstelling jury wordt door commissie spelregels bepaald.

De tussenstand van de spelregelwedstrijd wordt gepubliceerd op de website van de SHO zie hieronder.

  • Nog niet bekend